Recommended Posts

  • Replies 66
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Drugaru ce zet dovesti auto, zanima ga procedura pa sam hteo da pitam speditera direktno i eventualno da se dogovore.....

Link to post
Share on other sites
pa naravno - nemoj samo da pecnes i gotovo.

Nisam špediter, već se duže bavim uvozom, ali pripremam naloge špediterima za carinjenje i mogu da ti kažem sledeće što je bitno kod uvoza polovnih automobila:

1. treba ti faktura ili Ugovor iz kojih se vidi model automobila, osnovne karakteristike (snaga, zapremina...), godina proizvodnje, broj motora, broj šasije,. Ako imaš dokaz o izvršenom plaćanju inoprodavcu uz fakturu možeš da priložiš i kopiju toga naloga za plaćanje.

2. motor mora da ispunjava EURO3 normu, to su u glavnom svi automobili proizvedeni posle 2002. Ovaj deo ako se vidi iz papira koji idu uz automobil ne moraš posebno da dokazuješ. U svakom slučaju ne bi bilo loše da od proizvođača, ili predstavnika proizvođača u Srbiji, dobiješ potvrdu da taj model motora ispunjava propisane uslove

3. Nije loše ako automobil cariniš na primer u Luci Beograd, da pre ulaska u carinski prostor svratiš u Kompresor da ti oni daju potvrdu o broju šasije. platiš 500-600 din. ali može da ti značajno skrati veme carinjenja.

4. Ako carini8k iz ovoga može sa sigurnošću da zaključi da motor ispunjava uslove onda može da se carini, ali ne retko oni izdaju rešenje da se donese dokaz od Zavoda za standardizaciju koji se nalazi negde na B. Brdu. Ovo nije skupo ali zna da potraje.

5. ukoliko je auto proizveden u nekoj od zemalja EU, da bi koristio povlatiu kod carinjenja potrebno je da imaš dokaz

o poreklu. Najbolje je da od ino prodavca dobiješ EUR1 certifikat koji izdaje carina zemlje izvoznice. Za vozila čija

je vrednost do 6000 EUR može i izjava na fakturi koja mora da ide uz automobil, s tim što u tom slučaju automobil mora da bude i izvozno ocarinjen i da uz fakturu priložiš i EX papir (izvoznu carinsku) deklaraciju.

Auomobil vrednosti preko 6000 EUR takođe može da se carini po nižoj stopi ukoliko prodavac ima autorizaciju od njegove carine da izvozi u Srbiju kada na fakturi takođe mora da bude izjava. Pored toga prodavac mora da ti da i fotokopiju te autorizacije. Znači najbolje je kada imaš EUR1 certifikat.

6. Dobro je ako uz dokumenta priložiš i servisnu knjižicu kao i potvrdu o prvoj registraciji

Kada sve ovo imaš i carinik utvrdi da je dokumentacija OK, onda ti on iz kataloga određuje vrednost vozila te ti je to osnovica za carinu i PDV. Znači nije merodavna vrednost koju si stvarno platio i koju imaš recimo u fakturi ili ugovoru,

već podaci koje ima carina u svome katalogu koji je sa cenama u glavnom višim nego što si stvarno platio.

Lično, prema iskustvu koje imam ne bih sama išla u ovo, jer ne možeš da predvidiš sve na šta možeš da naletiš prilikom carinjenja. Ne kažem da ne postoji šansa da i izuzetno dobro prođeš, ali bih pre kupila ovde već ocarinjen polovan auto ili bi carinjenje po nešto višoj ceni prepustila samo onim špediterima koji se samo time bave a ne svakom špediteru.

Lično ne znam ljude koji rade automobile ali ako treba mogu da se raspitam i da ti javim.

Ja sam prošle godine carinila za firmu Peugeot i prošli smo izuzetno dobro jer je kataloška cena za taj model i godinu prozvodnje bila 7000 EUR, a prihvaćena nam je vrednost iz fakture 3500 EUR. Ali kažem ti to je bilo za firmu, pa ne znam kako bih prošla da sam isti pežo carinila za fizičko lice. Carinjenje je trajalo oko nedelju dana jer mi carina nije prihvatila potvrdu VERANA za EURO3motor već sam morala da donesem potvrdu Zavoda za standardizaciju

Biće mi drago ako sam pomogla

Link to post
Share on other sites
Treba da uvezem kola ,pa me zanima, kakva je procedura kada je u pitanju carinjenje na invalida(99%)...

Ovo sam pronasla sto se tice propisa s tim sto bi morao da proveris da li je i vrednost automobila koji se uvozi limitirana, jer koliko se secam bila je na nekih 10.000 EUR. najbolju informaciju bi mogao da ti da neki od dilera

"Zakonom o izmenama i dopunama Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS", broj 61 od 18.07.2005.) koji je stupio na snagu 26.07.2005. godine, izvršena je dopuna člana 192. novim stavom 11a). U dopunama je navedeno da su oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina (carine) na putničke automobile, koje unesu ili prime iz inostranstva za ličnu upotrebu, invalidi sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojni invalidi od prve do pete grupe, civilni invalidi rata od prve do pete grupe, slepa lica, lica obolela od distrofije ili srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, od paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečije paralize i od multipleks skleroze, roditelji višestruko ometene dece, koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu.

Da bi se mogle sprovesti navedene izmene Carinskog zakona, doneta je i Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga ("Službeni glasnik RS", broj 80 od 31.08.2007.), koja je stupila na snagu 08.08.2007. godine. Pomenutom Uredbom izvršene su izmene i dopune važećeg člana 255a.

Dopunom je predviđeno da je korisnik povlastice iz člana 192. tačka 11a) Carinskog zakona, oslobođen od plaćanja carine na putnički automobil zapremine cilindara do 2500 kubnih santimetara.

Da bi se mogla koristiti ova povlastica na uvoz putničkih automobila, korisnik povlastice carinskom organu u postupku uvoznog carinjenja mora podneti potvrdu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike o stepenu invalidnosti. Potvrda se izdaje na osnovu povrde o stepenu telesnog oštećenja nadležnog organa veštačenja Republičkog Fonda zaposlenih.

Carinarnice će po ovom osnovu odobriti uvoz samo 1 (jednog) putničkog automobila, imajući u vidu da pravo na korišćenje povlastice propisuje da je vozilo za ličnu upotrebu.

Carinski postupak uvoza sprovodiće se u carinskoj ispostavi koja je nadležna za prebivalište korisnika povlastice. Ovo se dokazuje na osnovu podataka iz lične karte.

Rešenja izdata od strane inostranog organa ne mogu se koristiti u postupku ostvarivanja navedene povlastice.

Važno je napomenuti da se po ovom osnovu mogu uvoziti putnički automobili čiji motor ispunjava najmanje standard EURO-3, shodno Uredbi o uvozu motornih vozila ("Službeni glasnik RS", br. 106/2005). Shodno zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 101/2005), motorno vozilo mora da zadovoljava tehničke propise i propise za stavljanje u promet koji se primenjuju u Republici Srbiji. To jednostavno rečeno znači da vozilo mora biti u voznom stanju i može biti samo manje havarisano. Stepen havarisanosti ne sme uticati na fukcionalnost vozila u tehničkom smislu.

Prema članu 196. stav (2) Carinskog zakona, novi putnički automobili koji se uvezu po ovom osnovu ne mogu se otuđiti u roku od 5 (pet) godina od dana uvoza, a upotrebljavani u roku od 3 (tri) godine. Ukoliko se ipak na ovaj način uvezen putnički automobil želi otuđiti, prethodno se mora platiti carina. S'tim u vezi carinarnica će u uvoznoj carinskoj deklaraciji u rubrici "napomene" uneti klauzulu: "zabrana otuđenja", za novo vozilo 5 godina, za upotrebljavano 3 godina, s pozivom na član 196. Carinskog zakona.

Nakon proteka roka zabrane otuđenja, 5 odnosno 3 godine, ili prethodnog plaćanja carine, korisnici ove povlastice mogu ponovo koristiti pravo na ovu povlasticu.

Ukoliko je u međuvremeno nastupila smrt korisnika povlastice, po sprovedenom ostavinskom postupku, naslednik, sada vlasnik vozila, nije u obavezi da za to vozilo izmiri dažbine primenom člana 196. Carinskog zakona, odnosno nema pravnog osnova da carinarnica sprovede postupak za naknadnu naplatu uvoznih dažbina, jer se navedene zabrane («ne može otuđiti, dati na korišćenje drugom licu ili drugačije upotrebiti ») odnose na samog korisnika povlastice, a ne na naslednika.

Carinarnice vode evidenciju o uvozu putničkih automobila po ovom osnovu, kako bi Uprava carina ili drugi državni organi mogli sprovoditi kontrole poštovanja navedenih odredbi.

Prilikom uvoza putničkih automobila po ovom osnovu, plaća se PDV po stopi od 18%. Pravo na povraćaj plaćenog PDV-a imaju samo invalidi sa 100% telesnog oštećenja. Vraćanje se ostvaruje na osnovu potvrde Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike."

Link to post
Share on other sites

sve pohvale za strpljenje i detaljno objasnjenje - HVALA. Razmisljam se da "pazarim" nesto lepo u Sloveniji pa se sve vise zanimam kako to da izvedem do kraja u privatnoj reziji...

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

Meni treba sledeca pomoc.

Ujak treba da mi uveze bembaru iz Nemacke sa Zool tablama. Da bi na granici, prijavio carinu na moje ime, da li je dovoljno samo da ima kupoprodajni ugovor/ fakturu na moje ime ili treba moja licna karta, punomocje, ili mozda i ja licno na granici?

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Sve vezano za uvoz koji vrše fizička lica je u rukama carinika, kojima je Carinski zakon dao velika ovlašćenja.

Posebna priča je uvoz automobila kod kojih, osim cene vozila u inostranstvu po kojoj ga kupuješ, ništa nije precizno određeno i u glavnom, ako želiš da sve uradiš u sopstvenoj režiji, automobil uvoziš bez predhodne kalkulacije.

Unapred ne možeš da znaš da li će ti carina prihvatiti cenu po kojoj si automobil platio, pa ne znaš ni kolika će da ti bude carinska osnovica pa u vezi sa tim ni carina ni PDV. Ne možeš da znaš da li će ti carinik ipak tražiti homologaciju ili ne. Nemaš poznate troškove ležarine auta ni koliko će carinjenje trajati. Špediteri su posebna priča, te ono što realno košta do 100EUR naplaćaju nekoliko puta više.

Upravo zbog toga što sve može jako da se iskomplikuje, sama se ne bih usudila da uvezem automobil, pa je to

i razlog što nisam odmah odgovorila na pitanje, jer ne bih da bilo koga hrabrim na takav korak.

Lično bih se uvek obratila nekome od uvoznika polovnih automobila i sve završila preko njih.

Prema zakonu i onome što se dešava u praksi, automobili koje uvoze fizička lica trebalo bi da se u roku od 72 sata od prelaska granice prijave i carine u carinarnici u mestu prebivališta fizičkog lica.

Ako ti ujak kupuje automobil i ako ga on dovozi, trebalo bi da mu daš ovlašćenje, overeno u sudu (trebalo bi da imaš barem 3 overene kopije), da može za tebe da kupi, prijavi, carini i doveze automobil. Uz ovo ovlašćenje daješ i kopiju lične karte. Ako imaš novu, onda možeš da daš i kopiju pasoša.

Pored ovlašćenja za našu carinu treba:

1. račun (faktura) na tvoje ime ako je automobil kupljen od firme u inostranstvu ili Ugovor o kupoprodaji overen od

notara, ako je auto kupljen od fizičkog lica

2. Saobraćajna dozvola-u koju su unete Zool tablice i iz koje se vidi da automobil ima EURO3

3. Zeleni karton i osiguranje

4. Servisna knjižica

Za automobile koji su proizvedeni između 2000 i 2001 god. carinici traže homologaciju, za one od 2002 pod uslovom da su proizvedeni u EU ne treba homologacija.

Ako se automobil carini u carinarnici u mestu prebvališta na granici obavezno overiti servisnu knjižicu, jer postoji mogućnost da se onda nešto snizi osnovica na pređenu kilometražu.

Postoji i neki način da se sve završi i u Subotici po mnogo jednostavnijoj proceduri, ali u slučaju da carinjenje vrše određeni špediteri. Da li je ovo tačno, ne znam jer nemam nikakvu proveru u praksi.

Link to post
Share on other sites
  • 2 years later...

Kakav je proces za carnjenje motora? Mislim na motor od kola...kakva je procedura i ko to otprilike najbolje radi tj najsigurnije i jeftinije? Jel potrebno da auto za koji se carini bude registrovan? Kako sta uslovi..?

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
  • 4 months later...

Da li mozda neko zna kakva je situacija kod uvoza, polovnih motocikla? Je li ista procedura kao i kod automobila EURO3 norma, godina starosti, itd.? Ako je neko uvozio u skorije vreme, da napise nesto o tome...

Link to post
Share on other sites

Da li mozda neko zna kakva je situacija kod uvoza, polovnih motocikla? Je li ista procedura kao i kod automobila EURO3 norma, godina starosti, itd.? Ako je neko uvozio u skorije vreme, da napise nesto o tome...

Uvozim automobile i motocikle vec jako dugo.

Nema ogranicennja starosti motocikala i kao sto kolega kaze nema kod njih uslov da su Euro 3 .

Pitanje je odakle je motocikl,koja zemlja, da bih tim nesto pojasnio.?

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...